Jak należy sterować jachtem na morzu ...

Dla żeglarza to może trochę głupie pytania, jednak warto przypomnieć, że osoba początkująca, która stoi za sterem nie zawsze jest dobrze poinstruowana jak powinna się w takiej sytuacji zachowywać. Moje zalecenia są nastepujące.

Starać się utrzymywać zadany kurs cały czas, pilnując jaką pod jachtem mamy głębokość. Często informuję o zakresie głębokości jaki mamy na trasie. To znacznie ułatwia sternikowi zauważyć zboczenie z kursu.

Ponadto bezwzględnie należy obserwować morze wokół jachtu oraz co się dzieje na pokładzie i jak zachowują się żagle lub silnik. Po morzu dryfują niebezpieczne przedmioty, często spotykamy słabo oznakowane sieci rybackie, na które bardzo łatwo najechać. O każdej wątpliwości należy powiadomić kapitana. 

Innymi słowy, gadanie przy sterze o polityce, plotkowanie, bawienie się mapą elektroniczną itd, nie idzie w parze z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, jakimi jest dobra obserwacja otoczenia podczas sterowania. Bardzo często to właśnie osoba znajdująca się  za sterem pierwsza zauważa niebezpieczeństwo, nie mówiąc o delfinach i wielorybach. Obserwacja morza to nie tylko duża odpowiedzialność, ale, moim zdaniem, również duża satysfakcja. 

Klub Morski Sailing Whale © | Mapa strony